Category Archives: Вести

Распоред одношења некомуналног отпада

На основу члана 64. Статута о допуни статута Јавног комуналног предузећа „Доњи
Милановац“ Доњи Милановац број: 313/18 од 09.07.2018.године у складу са чланом 12. Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општина Мајданпек (Службени лист општине Мајданпек број: 35 од 16.децембра 2022.године), в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Доњи Милановац“ Доњи Милановац доноси:

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА НЕКОМУНАЛНОГ ОТПАДА ИЗ ПОСЕДА КОРИСНИКА У
ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ОКОЛНИМ НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ КОЈЕ
СВОЈИМ РАДОМ ПОКРИВА ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“

Обавештење потрошачима

Поштовани потрошачи,

разговор са  руководиоцима служби можете да обавите сваким даном понедељак – петак од 11 – 13 часова. Исти можете заказати путем телефона 030/590-050, на благајни предузећа, путем мејла који можете пронаћи на сајту предузећа jkpdm.rs, а који одговара опису вашег проблема, тако што ћете изабрати мејл службе којој желите да се обратите.

Захваљујемо Вам се на указаном поверењу.

Прелазимо на дигитална бројила

Поштовани грађани, обавештавамо Вас да смо део водоводне мреже којом управљамо и то насеље Орешковица, успешно имплементирали систем за даљинско очитавање код крајњих корисника. Систем даљинског очитавања омогућава брже, једноставније и тачно задуживање код истих. Акција имплементације дигиталних бројила спроведена је на основу Плана и програма предузећа за 2022. годину, а средства за ову немену определио је оснивач Општина Мајдампек из капиталних инвестиција. Циљ је да у наредној години у складу са планираним средствима се настави са уградњом дигиталних мерила.