Распоред одношења некомуналног отпада

На основу члана 64. Статута о допуни статута Јавног комуналног предузећа „Доњи
Милановац“ Доњи Милановац број: 313/18 од 09.07.2018.године у складу са чланом 12. Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општина Мајданпек (Службени лист општине Мајданпек број: 35 од 16.децембра 2022.године), в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Доњи Милановац“ Доњи Милановац доноси:

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА НЕКОМУНАЛНОГ ОТПАДА ИЗ ПОСЕДА КОРИСНИКА У
ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ОКОЛНИМ НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ КОЈЕ
СВОЈИМ РАДОМ ПОКРИВА ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *