All posts by direktor

Изградња дечијих игралишта и у 2023.години

Након изградње дечијих игралишта у 2022.години у насељима Бољетин, Клокочевац и Доњи Милановац наставило се са изгрдњом и у 2023.години, чиме је у првом кварталу завршено игралиште у насељу Мироч, а малишани ће игралишта моћи да очекују у још два несеља Мосни и Тополници.

Уградња дигиталних мерача и у 2023.години

Јавно комунално предузеће “Доњи Милановац” из Доњег Милановца наставља тренд дигитализације мерача потрошње воде у 2023.години чиме је у потпуности покрило насеља Казански Поток, Варошки Поток, Орешковицу, Дрвару и насеље Крапаћос. Имплементацијом ових уређаја чију је набавку из капиталних инвестиција омогућила Општина Мајданпек, предузеће ће брже и експедитивније извршавати обавезу очитавања без уласка у домаћинства корисника.

Набавка новог возила за услугу пражњења септичких јама

Јавно комунално предузеће “Доњи Милановац” из Доњег Милановца извршило је набавку новог возила за услугу пражњења септичких јама у сеоским насељима која немају канализациону мрежу, тако да корисници који имају потребу за овом врстом услуге могу путем мејла office@jkpdm.rs да упуте захтев за коришћење ове услуге који треба да садржи локацију, запремину јаме, удаљеност од прилазног пута до јаме и контакт телефон подносилаца захтева, на који ће га служба за вршење ове услуге непосредно пре изласка на терен контактирати.

Ова услуга има примену у складу са Законом о заштити животне средине, даље лица која поступају супротно одредбама Закона о животној средини и Закона о водама, одговорна су за прекршај из члана  214 став 1, у вези члана  211 став 1 тачка 13, Закона о водама за који је прописана новчана казна и против истих ће надлежна инспекција покретати прекршајне поступке.

Распоред одношења некомуналног отпада

На основу члана 64. Статута о допуни статута Јавног комуналног предузећа „Доњи
Милановац“ Доњи Милановац број: 313/18 од 09.07.2018.године у складу са чланом 12. Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општина Мајданпек (Службени лист општине Мајданпек број: 35 од 16.децембра 2022.године), в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Доњи Милановац“ Доњи Милановац доноси:

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА НЕКОМУНАЛНОГ ОТПАДА ИЗ ПОСЕДА КОРИСНИКА У
ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ОКОЛНИМ НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ КОЈЕ
СВОЈИМ РАДОМ ПОКРИВА ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“

Обавештење потрошачима

Поштовани потрошачи,

разговор са  руководиоцима служби можете да обавите сваким даном понедељак – петак од 11 – 13 часова. Исти можете заказати путем телефона 030/590-050, на благајни предузећа, путем мејла који можете пронаћи на сајту предузећа jkpdm.rs, а који одговара опису вашег проблема, тако што ћете изабрати мејл службе којој желите да се обратите.

Захваљујемо Вам се на указаном поверењу.

Прелазимо на дигитална бројила

Поштовани грађани, обавештавамо Вас да смо део водоводне мреже којом управљамо и то насеље Орешковица, успешно имплементирали систем за даљинско очитавање код крајњих корисника. Систем даљинског очитавања омогућава брже, једноставније и тачно задуживање код истих. Акција имплементације дигиталних бројила спроведена је на основу Плана и програма предузећа за 2022. годину, а средства за ову немену определио је оснивач Општина Мајдампек из капиталних инвестиција. Циљ је да у наредној години у складу са планираним средствима се настави са уградњом дигиталних мерила.