Прелазимо на дигитална бројила

Поштовани грађани, обавештавамо Вас да смо део водоводне мреже којом управљамо и то насеље Орешковица, успешно имплементирали систем за даљинско очитавање код крајњих корисника. Систем даљинског очитавања омогућава брже, једноставније и тачно задуживање код истих. Акција имплементације дигиталних бројила спроведена је на основу Плана и програма предузећа за 2022. годину, а средства за ову немену определио је оснивач Општина Мајдампек из капиталних инвестиција. Циљ је да у наредној години у складу са планираним средствима се настави са уградњом дигиталних мерила.

Распоред одношења некомуналног отпада

На основу члана 64. Статута о допуни статута Јавног комуналног предузећа „Доњи
Милановац“ Доњи Милановац број: 313/18 од 09.07.2018.године у складу са чланом 12. Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општина Мајданпек (Службени лист општине Мајданпек број: 35 од 16.децембра 2022.године), в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Доњи Милановац“ Доњи Милановац доноси:

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА НЕКОМУНАЛНОГ ОТПАДА ИЗ ПОСЕДА КОРИСНИКА У
ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ОКОЛНИМ НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ КОЈЕ
СВОЈИМ РАДОМ ПОКРИВА ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“

Обавештење потрошачима

Поштовани потрошачи,

разговор са  руководиоцима служби можете да обавите сваким даном понедељак – петак од 11 – 13 часова. Исти можете заказати путем телефона 030/590-050, на благајни предузећа, путем мејла који можете пронаћи на сајту предузећа jkpdm.rs, а који одговара опису вашег проблема, тако што ћете изабрати мејл службе којој желите да се обратите.

Захваљујемо Вам се на указаном поверењу.