Прелазимо на дигитална бројила

Поштовани грађани, обавештавамо Вас да смо део водоводне мреже којом управљамо и то насеље Орешковица, успешно имплементирали систем за даљинско очитавање код крајњих корисника. Систем даљинског очитавања омогућава брже, једноставније и тачно задуживање код истих. Акција имплементације дигиталних бројила спроведена је на основу Плана и програма предузећа за 2022. годину, а средства за ову немену определио је оснивач Општина Мајдампек из капиталних инвестиција. Циљ је да у наредној години у складу са планираним средствима се настави са уградњом дигиталних мерила.

Доградња водоводне мреже – Градашница

Планом и програмом пословања и посебним програмом коришћења субвенција за 2024. годину предвиђена је изградња водоводне мреже за насеље Градашница у дужини до 3000 м. Ова инвестиција подржана је капиталним инвестицијама ЈКП “Доњи Милановац”, обезбеђена из буџета Општине Мајданпек.

Замена дотрајалих водоводних цеви

ЈКП “Доњи Милановац” из Доњег Милановца у 2024. години извршиће замену дотрајалих цеви у улицама Краља Петра, Светог Саве, Миленка Стојковића, као и делу улица Стевана Мокрањца и Капетана Мише. Ова инвестиција подржана је из капиталних субвенција Општине Мајданпек за 2024. годину.

Уградња дигиталних мерача и у 2024. години

Вести Edit

Јавно комунално предузеће “Доњи Милановац” из Доњег Милановца наставља тренд дигитализације мерача потрошње воде и у 2024. години чиме ће у потпуности поред насеља Казански Поток, Варошки Поток, Орешковица, Дрвара и насеље Крапаћос у текућој години дигитализовати и насеље Мосна. Имплементацијом ових уређаја чију је набавку из капиталних инвестиција омогућила Општина Мајданпек за 2024. годину, предузеће ће брже и експедитивније извршавати обавезу очитавања без уласка у домаћинства корисника.

Изградња дечијих игралишта и у 2023. години

Након изградње дечијих игралишта у 2022. години у насељима Бољетин, Клокочевац и Доњи Милановац наставило се са изгрдњом и у 2023.години, чиме је у првом кварталу завршено игралиште у насељу Мироч, а малишани ће игралишта моћи да очекују у још два несеља Мосни и Тополници.

Уградња дигиталних мерача и у 2023. години

Јавно комунално предузеће “Доњи Милановац” из Доњег Милановца наставља тренд дигитализације мерача потрошње воде у 2023. години чиме је у потпуности покрило насеља Казански Поток, Варошки Поток, Орешковицу, Дрвару и насеље Крапаћос. Имплементацијом ових уређаја чију је набавку из капиталних инвестиција омогућила Општина Мајданпек, предузеће ће брже и експедитивније извршавати обавезу очитавања без уласка у домаћинства корисника.

Набавка новог возила за услугу пражњења септичких јама

Јавно комунално предузеће “Доњи Милановац” из Доњег Милановца извршило је набавку новог возила за услугу пражњења септичких јама у сеоским насељима која немају канализациону мрежу, тако да корисници који имају потребу за овом врстом услуге могу путем мејла office@jkpdm.rs да упуте захтев за коришћење ове услуге који треба да садржи локацију, запремину јаме, удаљеност од прилазног пута до јаме и контакт телефон подносилаца захтева, на који ће га служба за вршење ове услуге непосредно пре изласка на терен контактирати.

Ова услуга има примену у складу са Законом о заштити животне средине, даље лица која поступају супротно одредбама Закона о животној средини и Закона о водама, одговорна су за прекршај из члана  214 став 1, у вези члана  211 став 1 тачка 13, Закона о водама за који је прописана новчана казна и против истих ће надлежна инспекција покретати прекршајне поступке.

Распоред одношења некомуналног отпада

На основу члана 64. Статута о допуни статута Јавног комуналног предузећа „Доњи
Милановац“ Доњи Милановац број: 313/18 од 09.07.2018.године у складу са чланом 12. Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општина Мајданпек (Службени лист општине Мајданпек број: 35 од 16.децембра 2022.године), в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Доњи Милановац“ Доњи Милановац доноси:

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА НЕКОМУНАЛНОГ ОТПАДА ИЗ ПОСЕДА КОРИСНИКА У
ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ОКОЛНИМ НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ КОЈЕ
СВОЈИМ РАДОМ ПОКРИВА ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“

Обавештење потрошачима

Поштовани потрошачи,

разговор са  руководиоцима служби можете да обавите сваким даном понедељак – петак од 11 – 13 часова. Исти можете заказати путем телефона 030/590-050, на благајни предузећа, путем мејла који можете пронаћи на сајту предузећа jkpdm.rs, а који одговара опису вашег проблема, тако што ћете изабрати мејл службе којој желите да се обратите.

Захваљујемо Вам се на указаном поверењу.