Контакт

ЈКП Доњи Милановац
Капетана Мише бб
19220 Доњи Милановац
Телефон: 030 59 00 50

Општа емаил адреса: office@jkpdm.rs

Техничка служба (водовод и канализација): tehnickasluzba@jkpdm.rs

Одржавање јавних површина: javnepovrsine@jkpdm.rs

Финансијска служба: racunovodstvo@jkpdm.rs

Извршни директор: tehn.direktor@jkpdm.rs

Одговорно лице предузећа: direktor@jkpdm.rs