О нама

Јавно комунално предузеће „Доњи Милановац“ Доњи Милановац (у даљем тексту Предузеће) је регистровано 20.08.2007. године у Агенцији за привредне регистре, настало је одвајањем дела  ЈКП „Комуналац“ Мајданпек и то Радне јединице „Доњи Милановац“.

Основна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћање и дистрибуција воде.

Поред основне делатности Предузеће се бави и одржавањем водоводне и канализационе мреже, сакупљањем и одвожењем комуналног отпада. ЈКП „Доњи Милановац“ је 2018.године уписом у регистар лучких оператера постао управљач привезом за прихват и привез пловила, пловних објеката наутичког туризма.

Што се тиче начина финансирања предузећа, предузеће се већим делом финансира из сопствених средстава по основу осталих основних и споредних делатности било за рачун правних или физичких лица, док мањим делом из буџетских средстава по основу текућих, капиталних субвенција и других извора.