Набавка новог возила за услугу пражњења септичких јама

Јавно комунално предузеће “Доњи Милановац” из Доњег Милановца извршило је набавку новог возила за услугу пражњења септичких јама у сеоским насељима која немају канализациону мрежу, тако да корисници који имају потребу за овом врстом услуге могу путем мејла office@jkpdm.rs да упуте захтев за коришћење ове услуге који треба да садржи локацију, запремину јаме, удаљеност од прилазног пута до јаме и контакт телефон подносилаца захтева, на који ће га служба за вршење ове услуге непосредно пре изласка на терен контактирати.

Ова услуга има примену у складу са Законом о заштити животне средине, даље лица која поступају супротно одредбама Закона о животној средини и Закона о водама, одговорна су за прекршај из члана  214 став 1, у вези члана  211 став 1 тачка 13, Закона о водама за који је прописана новчана казна и против истих ће надлежна инспекција покретати прекршајне поступке.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *