Изградња дечијих игралишта и у 2023. години

Након изградње дечијих игралишта у 2022. години у насељима Бољетин, Клокочевац и Доњи Милановац наставило се са изгрдњом и у 2023.години, чиме је у првом кварталу завршено игралиште у насељу Мироч, а малишани ће игралишта моћи да очекују у још два несеља Мосни и Тополници.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *