Замена дотрајалих водоводних цеви

ЈКП “Доњи Милановац” из Доњег Милановца у 2024. години извршиће замену дотрајалих цеви у улицама Краља Петра, Светог Саве, Миленка Стојковића, као и делу улица Стевана Мокрањца и Капетана Мише. Ова инвестиција подржана је из капиталних субвенција Општине Мајданпек за 2024. годину.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *