Доградња водоводне мреже – Градашница

Планом и програмом пословања и посебним програмом коришћења субвенција за 2024. годину предвиђена је изградња водоводне мреже за насеље Градашница у дужини до 3000 м. Ова инвестиција подржана је капиталним инвестицијама ЈКП “Доњи Милановац”, обезбеђена из буџета Општине Мајданпек.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *