АУТО СМЕЋАР

Предузеће је окончало набавку новог наменског возила за потребе одношења смећа, чиме је побољшан квалитет услуга.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *